ประวัติ พระอาจารย์ นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

"โอกาส" คือ แรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้ พระอาจารย์ นวลจันทร์ กิตติปัญโญ ตัดสินใจเลือกที่จะเดินอย่างมั่นคงในเส้นทางแห่งร่มเงาพระพุทธศาสนา เพื่อสร้าง "โอกาสทางธรรม" ให้กับผู้ที่ยังคงขวนขวายดิ้นรนอยู่ทางโลก ให้เริ่มหันมามอง มาดู ทางเลือกอีกทางหนึ่งในการดำเนินชีวิต
โดยเฉพาะ "การมอบโอกาส ให้กับ ผู้ไร้โอกาส” เพื่อพิสูจน์สัจธรรม คำสอนแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ได้ตรัสรู้ นำความจริง มาบอก เป็นต้นทางแห่งการ 'รู้' มุ่งสู่ ปลายทางแห่งการ 'ออก' จากกองทุกข์ทั้งปวง

ดังที่ พระอาจารย์ นวลจันทร์ กิตติปัญโญ เคยได้รับ “โอกาส” แห่งชีวิต หลายครั้งในอดีต

หากย้อนกลับไปดูชีวิตหนึ่งที่แม้เกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะดี
มีที่ดินไร่นา เกิดมาในตระกูล "เสมาเพชร" เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในจังหวัด ชัยภูมิ หากแต่ชีวิตพลิกผันเมื่ออายุได้ 2 ขวบ จากที่เคย "มี" ก็กลายมาเป็น "ไม่มี" จากที่เคยเป็น คนมีบ้าน
ก็กลายเป็น คนไร้บ้าน
นวลจันทร์ เสมาเพชร เกิดวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2514 ที่อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

บิดา นายสุทธนู เสมาเพชร มารดา นางคำบง เสมาเพชร พี่ชาย นายโสภณ เสมาเพชร

เมื่ออายุได้ 2 ขวบ ครอบครัวย้ายมาอยู่ที่ หมู่บ้านศรีโพนแท่น บ้านนาซ่าว ตำบลนาซ่าว เชียงคาน จังหวัดเลย

เป็นเด็กเรียนเก่ง รักการเรียนรู้ ใฝ่ศึกษา เป็นหัวหน้าห้อง
ผู้นำกลุ่มเพื่อน เมื่อถึงคราวที่จะเรียนชั้น ม.ศ. 1 ในขณะที่เพื่อนๆร่วมชั้นเรียน ได้เข้าเรียนต่อที่โรงเรียนมัธยม แต่ด้วยฐานะทางบ้านตอนนั้นยากจน วิธีเดียวที่จะได้เรียนต่อ ก็คือ ต้องบวชเณร เท่านั้น

บรรพชาเป็นสามเณร เมื่ออายุ 12 ปี พ.ศ.2526 ณ วัดโพธิ์ศรี บ้านนาซ่าว ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

หลังจากเรียนจบนักธรรมชั้นตรี ได้มาศึกษา นักธรรมชั้นโท
และนักธรรมชั้นเอก ที่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

และ เรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่วัดอินทรวิหาร (วัดอินทร์ บางขุนพรหม)

ลาสิกขา เมื่ออายุ 18 ปี พ.ศ .2532

ใช้ชีวิตทำงานบริษัทฯ มีความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่
พร้อมๆกับการใช้ชีวิตสนุกสนานกับเพื่อนร่วมงานมาเรื่อยๆ

จนวันหนึ่ง เริ่มมองเห็นความไม่มีแก่นสารสาระ ในการใช้ชีวิตทางโลกไปวันๆเช่นนี้ ความที่เคยบวชเรียนเป็นสามเณรมาหลายปีตั้งแต่เยาว์วัย เคยฝึกฝนสวดมนต์ ภาวนา นั่งสมาธิ จึงระลึกนึกถึงช่วงเวลาที่สงบสุขเช่นนั้น จึงตัดสินใจกลับมาสู่ร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนาอีกครั้ง เมื่ออายุ 25 ปี พ.ศ.2539

อุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ ณ วัดกล้าชอุ่ม ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ฉายา “ กิตติปัญโญ “

พ.ศ.2541 ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เฉลิมพระเกียรติ ศูนย์ 2 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จัดโครงการ "ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชา” เปิดรับพระภิกษุสงฆ์ผู้แทนจังหวัด เพื่อเข้าฝึกอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน
พระนวลจันทร์ กิตติปัญโญ เป็นตัวแทนจากจังหวัดปทุมธานี โดยมีพระอาจารย์มหาเหล็ก จันทสีโล เป็นพระวิปัสสนาจารย์

หลังจบโครงการ พระนวลจันทร์ กิตติปัญโญ ได้มีโอกาสเป็นพระติดตามพระอาจารย์มหาเหล็ก จันทสีโล อยู่ 7 ปี และได้รับโอกาสให้เทศน์บางครั้ง จนต่อมา ได้เป็นพระวิปัสสนาจารย์ มีหลักสูตร “เพียงแค่รู้” “แค่รู้” ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ และเป็นพระวิปัสสนาจารย์ โครงการฝึกอบรมพระสงฆ์จำพรรษา ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เฉลิมพระเกียรติ ศูนย์ 2 ปทุมธานี หลายครั้ง

ปัจจุบัน พระอาจารย์ นวลจันทร์ กิตติปัญโญ
เป็นพระวิปัสสนาจารย์ ให้กับ องค์กร สมาคม หน่วยงาน ชุมชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิเช่น ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ธรรมสถานว่องวานิช
หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์ กรุงเทพ)
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัทอมรินทร์พรินต์ติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท เอไอเอ จำกัด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วัดไทยและชุมชนคนไทยในต่างประเทศ อาทิเช่น สวิตเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ฝรั่งเศส สเปน โปแลนด์ นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา

และได้เผยแผ่พระธรรมคำสอนแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ออกไปสู่สังคมในวงกว้าง ผ่านทางรายการโทรทัศน์ และ
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) อาทิเช่น เจาะใจ วู้ดดี้เกิดมาคุย Family Secrets (ไขความลับทายาททางธุรกิจ) สามเฌรปลูกปัญญาธรรม สยามสัปปายะ สุขทุกวัน 7 วัน 7 กูรู แผ่นดินธรรม ธรรมปทีป-วัดยานนาวา เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ
(บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน)